No image
Na prodaju

STAN BROJ 1 ETAŽA 1

1.350KM
 • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 2 ETAŽA 1

1.300KM
 • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 3 ETAŽA 1

1.300KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 4 ETAŽA 1

1.300KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 5 ETAŽA 1

1.300KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 6 ETAŽA 1

1.350KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 7 ETAŽA 1

1.350KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 8 ETAŽA 1

1.350KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 9 ETAŽA 1

1.350KM
 • Ukupna površina 65,2 m2
Na prodaju

STAN BROJ 10 ETAŽA 2

1.350KM
 • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 11 ETAŽA 2

1.300KM
 • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 12 ETAŽA 2

1.300KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 13 ETAŽA 2

1.300KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 14 ETAŽA 2

1.300KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 15 ETAŽA 2

1.350KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 16 ETAŽA 2

1.350KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 17 ETAŽA 2

1.350KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 18 ETAŽA 2

1.350KM
 • Ukupna površina 65,2 m2
Prodato

STAN BROJ 19 ETAŽA 3

1.350KM
 • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 20 ETAŽA 3

1.300KM
 • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 21 ETAŽA 3

1.300KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 22 ETAŽA 3

1.300KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 23 ETAŽA 3

1.300KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 24 ETAŽA 3

1.350KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 25 ETAŽA 3

1.350KM
 • Ukupna površina 33 m2
Prodato

STAN BROJ 26 ETAŽA 3

1.350KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 27 ETAŽA 3

1.350KM
 • Ukupna površina 65,2 m2
Na prodaju

STAN BROJ 28 ETAŽA 4

1.350KM
 • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 29 ETAŽA 4

1.300KM
 • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 30 ETAŽA 4

1.300KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 31 ETAŽA 4

1.300KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 32 ETAŽA 4

1.300KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 33 ETAŽA 4

1.350KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 34 ETAŽA 4

1.350KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 35 ETAŽA 4

1.350KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 36 ETAŽA 4

1.350KM
 • Ukupna površina 65,2 m2
Na prodaju

STAN BROJ 37 ETAŽA 5

1.350KM
 • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 38 ETAŽA 5

1.300KM
 • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 39 ETAŽA 5

1.300KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 40 ETAŽA 5

1.300KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 41 ETAŽA 5

1.300KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 42 ETAŽA 5

1.350KM
 • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 43 ETAŽA 5

1.350KM
 • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 44 ETAŽA 5

1.350KM
 • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 45 ETAŽA 5

1.350KM
 • Ukupna površina 65,2 m2
Svi stanovi

Send Me a Message