Jedna od osnova za postizanje visoke kvalitete proizvoda i radova u
građevinarstvu jeste kvalitetna sirovina. Šljunak u različitima frakcijama jedna je
os osnovnih sirovina građevinskih radova.
Kompanija "Babić" d.o.o. posjeduje vlastitu separaciju riječnog šljunka uz
pripremu različitih frakcija. Pored riječne frakcije nudimo i frakciju od krečnjačkog kamena.

Visok kvalitet šljunka potvrđen je atestima ovlaštenih
institucija.


ŠLJUNAK FRAKCIJE


010-01 Prirodni šljunak

010-02 Separisani šljunak 0-4 mm
010-03 Separisani šljunak 4-8 mm
010-04 Separisani šljunak 8-16 mm
010-05 Separisani šljunak 16-32 mm

Elektro i PTT proizovdni program sačinjavaju:
 
 • Elektro program - građevinski dio opreme elektrodistributivnih mreža 
 • armirano-betonski centrifugalni stubovi za elektrodistributivnu mrežu naponskog nivoa 0,4 – 35 kV
 • (Po zahtjevu kupca proizvodimo sve dužine stubova do 14 m, sa rasporedom navojnih čahura i čeličnih cijevi prilagođenim vrsti ovjesnog pribora.) 
 • armirano-betonski nogari za drvene stubove 
 • armirano-betonske konzole za montažu opreme 
 • betonske cijevi za temeljenje stubova 
 • armirano-betonske stabilizacione ploče za temeljenje stubova i nogara 
 • betonske kablovske kanalice 
 • betonske oznake trase energetskog voda 
 • montažna armirano-betonska kućišta transformatorskih stanica

Proizvodnja transportnog betona vrši se u potpuno automatizovanoj, kompjuterski upravljanoj betonari što omogućava podešavanja optimalnih uslova doziranja, mješanja i proizvodnju visoko kvalitetnog betona čiji kvalitet kontrolišemo u vlastitom, savremeno opremljenom laboratoriju i kod akreditirane institucije.

U proizvodnji se primjenjuju i savremeni dodaci za beton: plastifikatori, superplastifikatori, aeranti, retarderi, akceleratori, itd.

Vrste betona: Zastupljene su sve vrste i klase (marke) betona.

– Plastični betoni granulacije 0-32 i 0-16 MB 15-40 MP, po EN (C 8/10 do C 40/50
– Pumpani betoni granulacije 0-32 i 0-16 MB 30-40 MP, po EN (C 40/50)
– Vodonepropusni betoni granulacije 0-32 i 0-16 MB 30-40 MP, po EN 40/50)
– Standardni transportni betoni većih čvrstoća od MB 40 MP, po EN većih od (C 40/50)

 

Pored betona nudimo i sve vrste asfaltnih mješavina.U proizvodnom procesu se koriste isključivo sirovine prethodno dokazane kvalitete. Proizvodnja je postavljena i nadzirana od strane stručnjaka.Proizvodno postrojenje nalazi se u Grabovici kod Jablanice.Za sve asfaltne proizvode dostavljamo prateću atestnu dokumentaciju.

U okviru svog programa proizvoda od betona nudimo širok asortiman proizvoda. 

Proizvodni asortiman obuhvata sljedeće proizvode: 

 
 • BETONSKE CIJEVI I ŠAHTOVI 
 • PROIZVODI ZA PARTERNO UREĐENJE OBJEKATA 
 • BETONSKE OGRADE I STUBIĆI 
PROIZVODI ZA PARTERNO UREĐENJE OBJEKATA 
 Ivičnjaci 
 Betonski stubići za vinograde 
 Rigoli i rešetka 
 Betonske kanalice 
 Betonske ploče različitih oblika i boja 
 Betonske klupe 
 Betonske žardinjere 
 Betonske ograde 

BETONSKE CIJEVI 
 Betonske cijevi spoj "pero-utor" 
 Proizvodni asortiman obuhvata sljedeće dužine: L= 1000mm, L=500mm 
 Betonske cijevi sa naglavkom 
 Betonske cijevi dužine L= 2000 mm s integrisanom gumenom brtvom 

BETONSKI ŠAHTOVI 
 Betonski segmentni kanalizacioni šahtovi armirani ili nearmirani 
 Visina segmenta H=500mm i H=1000mm 
Tipski šaht za ugradnju vodomjera 
Tehnički opis prednapregnutih šupljih ploča Prednapregnute šuplje ploče su montažni međuspratni konstruktivni elementi proizvođačke širine 120 cm, a promjenjive dužine i debljine ploče. Debljina ploče je standardizovana u funkciji opterećenja i razmaka oslonaca (raspon ploče). Tvornička proizvodnja ovakvih ploča omogućava postizanje visokog kvaliteta i preciznosti izrade. Ploče se proizvode na pistama širine 120 cm, metodom ekstrudiranja betona uz pomoć kliznih finišera, koji formiraju presjek ploče sa šupljinama. 

Primjena prednapregnutih šupljih ploča 
Ove ploče imaju široko područje primjene kod: 
 Individualnih i kolektivnih stambenih objekata 
 Poslovnih i prodajno-skladišnih objekata 
 Škola, bolnica i sportskih objekata Ova vrsta konstruktivnih elemenata omogućava brzu i ekonomičnu gradnju stropnih konstrukcija. 

U pogledu konstruktivnog sistema nosive konstrukcije, ove ploče se mogu koristiti u kombinaciji sa: 
 Monolitnom armirano-betonskom konstrukcijom 
 Montažnom skeletnom armirano-betonskom konstrukcijom 
 Čeličnom nosivom konstrukcijom 

Prednosti prednapregnutih šupljih ploča 
Ove ploče imaju sljedeće glavne i vitalne prednosti: 
 Brza ugradnja, bez potrebe za podupiranjem (dobro uvježban tim montera može dnevno ugraditi i do 500 m2 ploča) 
 Nema potrebe za tlačnom pločom, kao kod PI-ploča ili omnia-ploča. Preko prednapregnutih šupljih ploča se izvodi podloga od cementnog estriha za završni pod. 
 Visoka marka betona MB 50 MPa 
 Apsolutna glatkost stropova, bez potrebe za malterisanjem 
 Za raspone preko 4,5 m nema konkurentnije montažne konstrukcije 
 Vlastita težina ovakvih stropnih ploča je od 37% do 54% manja od težine uobičajenih monolitnih ploča, što smanjuje potrebne dimenzije ostalih elemenata nosive konstrukcije

Novo u ponudi naše firme su i betonski pragovi za željezničke pruge.Prema iskustvu evropskih zemalja i primjeni pragova na evropskim prugama naša firma nudi pragove sa zonakom B70W. Trenutni kapacitet proizvodnje na godišnjem nivou je 70.000 uz mogućnost proširenja.Izgradnja pragva je usklađena sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini , propisima Međunarodne željezničke unije (UIC) , a prvenstveno Njemačkih željeznica (DB).

Utrošeno vrijeme i resursi, pažljiva kontrola kvalitete prema sistemu ISO 9001:2000, uz poštivanje naših i evropskih normi, garant su izvanrednih tehničkih karakteristika i trajnosti naših pragova. Potvrda kvaliteta su rezultati svih dosadašnjih ispitivanja, gdje prag BH70 visoko nadmašuje postavljene kriterije. 


Tehničke karakteristike pragova
Prednapregnuti betonski željeznički prag namjenjen je za prenos opterećenja sa željezničkih šina S49 ili UIC60 na podlogu željezničkih pruga. Konstrukcija praga omogućava primjenu različitih vrsta elastičnog kolosječnog pribora (SKL, Pandrol i dr.). 
Dimenzije:

-dužina praga je 260cm, a masa 300kg.

-Površina oslanjanja je 6804cm2.

-Prag je izrađen od betona marke MB60 (PBAB87), odnosno C50/60 (EC2) i armiran je prednapregnutim orebrenim šipkama.

-Predviđena podloga ispod praga je tucanički zastor minimalne debljine 29cm.

-Prilikom proračuna praga pored vlastite težine šina i praga analiziran je uticaj opterećenja od voza, gdje je predviđeno osovinsko opterećenje od 25,00 tona, a uzet je uticaj dinamičkog djelovanja za brzinu voza od 200km/h. 

Proizvodnja pragova
Za proizvodnju armirano-betonskih pragova "Babić" koristi opremu najnovije tehnološke generacije. 
Ciklus proizvodnje armirano-betonskih pragova odvija se kroz sljedeće tehnološke faze: 
 priprema kalupa 
 postavljanje armature 
 prednaprezanje 
 betoniranje 
 zaparivanje u komorama 
 vađenje pragova iz kalupa 
 montaža elastičnog pribora 
 skladištenje 

Postojanost praga obezbjeđena je primjenjenim konstruktivnim rješenjem prednaprezanja - uvođenjem sile po cijeloj dužini orebrene šipke (adheziono prednaprezanje). Ovim se postižu znatno bolje karakteristike praga i izbjegavaju loši efekti prednaprezanja sa kotvama (gubici sile usljed proklizavanja kotvi, pojava pukotina na mjestima unošenja sile u prag). Proces proizvodnje je automatizovan sa kontinuiranim praćenjem specifičnih parametara tehnološkog procesa (broj komada, sila prednaprezanja, režim zaparivanja, i sl.). 

Kontrola prve serije armirano-betonskih pragova urađena je na Tehničkom institutu u Münchenu i ostvareni rezultati su znatno iznad postavljenih kriterija, a ispitivanja su rađena za statičko i dinamičko opterećenje, kao i ispitivanje na zamor. Sva ispitivanja su urađena prema evropskim normama (EN 13230) i preporukama njemačkih željeznica (preporuke DB od novembra 2004. godine.

Imajući u vidu savremene tokove u građevinarstvu i unapređenja u ovoj oblasti, ˝Babić˝ d.o.o. u okviru proizvodnog programa ima montažnu gradnju. U cilju pružanja bolje usluge i stalnog usavršavanja ovog načina gradnje, pri Tvornici montažnih konstrukcija formiran je i vlastiti Projektni biro. Obzirom na ogromno iskustvo i veliki broj uspješno realizovanih objekata naši projektanti su u mogućnosti da ponude optimalna riješenja za objekte različitih namjena i veličina. 

Konstruktivni elementi od armiranog i prednapregnutog betona proizvode se prema projektnoj dokumentaciji u tvornicama u Salakovcu i Konjicu. Cijeli proces proizvodnje odvija se u, za te namjene, idealnim proizvodnim uslovima sa strogo kontrolisanim kvalitetnim materijalima i uz primjenu visokofrekventnih oplatnih vibratora. Na taj način nastaju jednospratni i višespratni objekti garantovane kvalitete, kako u pogledu ugrađenih materijala tako i u smislu samog konstruktivnog rješenja. 

Proizvodni kapaciteti i ozbiljnost u poslovanju, omogućili su firmi ˝Babić˝ d.o.o. godišnju realizaciju od preko 50.000m2 montažnih objekata sa rasponima do 32m i rasterima do 14m. Ovakav sistem gradnje omogućuje pojeftinjenje konstrukcije i do 30% u odnosu na klasičnu gradnju. 

U naš proizvodni program osim kompletnih objekata uključena su i montažna i polumontažna rješenja tavanica za klasične betonske i zidane konstrukcije. Prednapregnute šuplje ploče omogućavaju izradu tavanica na klasičnim objektima sa rasponima do 14m, bez upotrebe oplata i podupirača, kao i izuzetno prilagodljivim uslovima oslanjanja (greda, zid,...). Omnia ploče omogućavaju izradu tavanica raspona do 7m uz upotrebu podupirača u fazi monolitizacije. 

Prednosti montažne gradnje: 
 brza gradnja, 
 povećani rasponi, 
 veći kvalitet i prilagodljivost prostora, 
 savremeni izgled 
 veći kvalitet ugrađenih materijala, 
 troškovi i do 30% niži od troškova klasične gradnje 
 poboljšane ekološke karakteristike. 

Primjena u gradnji: 
 proizvodnih pogona, 
 skladišnih objekata, 
 poslovnih objekata, 
 sportskih objekata, 
 tržnih centara i sl. 

Praćenje kvaliteta ulaznih sirovina i gotovih proizvoda je povjereno Institutu za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Mostaru i Građevinskom institutu u Tuzli. 

Za svaki pojedini proizvod "Babić" d.o.o.  obezbjeđuje odgovarajuću atestnu dokumentaciju izdatu od strane ovlaštenih institucija.