U okviru svog programa proizvoda od betona nudimo širok asortiman proizvoda. 

Proizvodni asortiman obuhvata sljedeće proizvode: 

 
  • BETONSKE CIJEVI I ŠAHTOVI 
  • PROIZVODI ZA PARTERNO UREĐENJE OBJEKATA 
  • BETONSKE OGRADE I STUBIĆI 
PROIZVODI ZA PARTERNO UREĐENJE OBJEKATA 
 Ivičnjaci 
 Betonski stubići za vinograde 
 Rigoli i rešetka 
 Betonske kanalice 
 Betonske ploče različitih oblika i boja 
 Betonske klupe 
 Betonske žardinjere 
 Betonske ograde 

BETONSKE CIJEVI 
 Betonske cijevi spoj "pero-utor" 
 Proizvodni asortiman obuhvata sljedeće dužine: L= 1000mm, L=500mm 
 Betonske cijevi sa naglavkom 
 Betonske cijevi dužine L= 2000 mm s integrisanom gumenom brtvom 

BETONSKI ŠAHTOVI 
 Betonski segmentni kanalizacioni šahtovi armirani ili nearmirani 
 Visina segmenta H=500mm i H=1000mm 
Tipski šaht za ugradnju vodomjera