Peti sprat

Na prodaju

STAN BROJ 37 ETAŽA 5

1.350KM
  • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 38 ETAŽA 5

1.300KM
  • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 39 ETAŽA 5

1.300KM
  • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 40 ETAŽA 5

1.300KM
  • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 41 ETAŽA 5

1.300KM
  • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 42 ETAŽA 5

1.350KM
  • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 43 ETAŽA 5

1.350KM
  • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 44 ETAŽA 5

1.350KM
  • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 45 ETAŽA 5

1.350KM
  • Ukupna površina 65,2 m2