Izvođenje svih vrsta radova iz oblasti niskogradnje a posebno:

  • izrada saobraćajnica
  • regulacija vodotoka
  • izrada instalacija vodovoda i kanalizacije
  • izgradnja i uređenje sakralnih objekata