• Završena sanacija regionalnog puta R 419

  Postavljanjem  asfaltnog sloja u dužini od 250 metara na dijelu puta kroz naselje Bokulja prema raskrsnici  Jelačići-Doljani u Općini Jablanica, okončan je  projekat koji finansira  kantonalna Uprava za ceste pri Ministarstvu saobraćaja i veza HNK. Radove je izvodilo preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica kao podizvođač preduzeću „Putovi“ d.o.o. Grude.

 • Završena sanacija škarpe i proširenje ceste

  Završen projekat sanacije škarpe i proširenja ceste iznad portala tunela Jablanica na cesti M16.2.
  Projekat je realizirala frima Babić d.o.o., a obuhvatao je  sanaciju škarpe i proširenje ceste u Općini Jablanica.

   

   

 • Završeno asfaltiranje ceste Gračanica-Klek

  Projekat asfaltiranja lokalne ceste, puta Gračanica-Klek uspješno je realiziran.