Postavljanjem  asfaltnog sloja u dužini od 250 metara na dijelu puta kroz naselje Bokulja prema raskrsnici  Jelačići-Doljani u Općini Jablanica, okončan je  projekat koji finansira  kantonalna Uprava za ceste pri Ministarstvu saobraćaja i veza HNK. Radove je izvodilo preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica kao podizvođač preduzeću „Putovi“ d.o.o. Grude.

Predhodno su izvedeni radovi na krivini kod pravoslavnog groblja na Jarištima, čijim  završetkom su obezbjeđeni normalniji uslovi za odvijanje i bezbjednost saobraćaja i pješaka, te radovi na povezivanju  betonskog pristupnog puta prema zaseoku Podrudine  sa regionalnim putem u Mijićima-Sovići općina Jablanica.