• Završena sanacija regionalnog puta R 419

    Postavljanjem  asfaltnog sloja u dužini od 250 metara na dijelu puta kroz naselje Bokulja prema raskrsnici  Jelačići-Doljani u Općini Jablanica, okončan je  projekat koji finansira  kantonalna Uprava za ceste pri Ministarstvu saobraćaja i veza HNK. Radove je izvodilo preduzeća „Babić“ d.o.o. Jablanica kao podizvođač preduzeću „Putovi“ d.o.o. Grude.