Četvrti sprat

Na prodaju

STAN BROJ 28 ETAŽA 4

1.350KM
  • Ukupna površina 77,6 m2
Na prodaju

STAN BROJ 29 ETAŽA 4

1.300KM
  • Ukupna površina 66,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 30 ETAŽA 4

1.300KM
  • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 31 ETAŽA 4

1.300KM
  • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 32 ETAŽA 4

1.300KM
  • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 33 ETAŽA 4

1.350KM
  • Ukupna površina 49 m2
Na prodaju

STAN BROJ 34 ETAŽA 4

1.350KM
  • Ukupna površina 33 m2
Na prodaju

STAN BROJ 35 ETAŽA 4

1.350KM
  • Ukupna površina 49,3 m2
Na prodaju

STAN BROJ 36 ETAŽA 4

1.350KM
  • Ukupna površina 65,2 m2