Imajući u vidu savremene tokove u građevinarstvu i unapređenja u ovoj oblasti, ˝Babić˝ d.o.o. u okviru proizvodnog programa ima montažnu gradnju. U cilju pružanja bolje usluge i stalnog usavršavanja ovog načina gradnje, pri Tvornici montažnih konstrukcija formiran je i vlastiti Projektni biro. Obzirom na ogromno iskustvo i veliki broj uspješno realizovanih objekata naši projektanti su u mogućnosti da ponude optimalna riješenja za objekte različitih namjena i veličina. 

Konstruktivni elementi od armiranog i prednapregnutog betona proizvode se prema projektnoj dokumentaciji u tvornicama u Salakovcu i Konjicu. Cijeli proces proizvodnje odvija se u, za te namjene, idealnim proizvodnim uslovima sa strogo kontrolisanim kvalitetnim materijalima i uz primjenu visokofrekventnih oplatnih vibratora. Na taj način nastaju jednospratni i višespratni objekti garantovane kvalitete, kako u pogledu ugrađenih materijala tako i u smislu samog konstruktivnog rješenja. 

Proizvodni kapaciteti i ozbiljnost u poslovanju, omogućili su firmi ˝Babić˝ d.o.o. godišnju realizaciju od preko 50.000m2 montažnih objekata sa rasponima do 32m i rasterima do 14m. Ovakav sistem gradnje omogućuje pojeftinjenje konstrukcije i do 30% u odnosu na klasičnu gradnju. 

U naš proizvodni program osim kompletnih objekata uključena su i montažna i polumontažna rješenja tavanica za klasične betonske i zidane konstrukcije. Prednapregnute šuplje ploče omogućavaju izradu tavanica na klasičnim objektima sa rasponima do 14m, bez upotrebe oplata i podupirača, kao i izuzetno prilagodljivim uslovima oslanjanja (greda, zid,...). Omnia ploče omogućavaju izradu tavanica raspona do 7m uz upotrebu podupirača u fazi monolitizacije. 

Prednosti montažne gradnje: 
 brza gradnja, 
 povećani rasponi, 
 veći kvalitet i prilagodljivost prostora, 
 savremeni izgled 
 veći kvalitet ugrađenih materijala, 
 troškovi i do 30% niži od troškova klasične gradnje 
 poboljšane ekološke karakteristike. 

Primjena u gradnji: 
 proizvodnih pogona, 
 skladišnih objekata, 
 poslovnih objekata, 
 sportskih objekata, 
 tržnih centara i sl. 

Praćenje kvaliteta ulaznih sirovina i gotovih proizvoda je povjereno Institutu za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta u Mostaru i Građevinskom institutu u Tuzli. 

Za svaki pojedini proizvod "Babić" d.o.o.  obezbjeđuje odgovarajuću atestnu dokumentaciju izdatu od strane ovlaštenih institucija.