Putevi d.d. Mostar postoji već punih 70 godina sa 1951-om  kao godinom osnivanja. Počinje sa radom kao dio SOUR-a „Putevi BIH“ Sarajevo, čiji je pravni nasljednik. Od 1989. godine Preduzeće za puteve Mostar dobiva svoje sadašnje ime i organizaciju. Kao dioničko društvo operiše do danas sa novom upravom koja preduzeće preuzima 2014. godine.

Putevi d.d. Mostar je kompanija orijentisana na niskogradnju kako i ime firme sugeriše. Preduzeće je osposobljeno za obavljanje svih potrebnih radnji na izgradnji, održavanju i pripremi građevinskog materijala potrebnog za izgradnju saobraćajnica svih tipova i nivoa.

Putevi d.d. Mostar radi u tri sektora:

  1. Priprema građevinskog materijala potrebnog za izradu prvoklasnog asfalta, a koji je garantiran kamenom sirovinom koja se koristi kao agregat za mješavinu. Kameni agregat se vadi u kamenolomu  Grabovica i isti zadovoljava i najstrožije standarde. Plan firme je proširiti preradu kamena i u vidu ukrasnog kamena koji može imati široku primjenu u arhitekturi i tako privući novu klasu klijentele.
  2. Izgradnja saobraćajnica je drugi sektor pri našoj firmi i do danas smo učestvovali na izgradnji puteva svih klasa na prostoru Hercegovačko –neretvanskog kantona.
  3. Treća djelatnost u okviru Preduzeća je održavanje saobraćajnica svih nivoa.

Naše preduzeće u posljednjem periodu (zadnje 2 godine) značajno posvećuje pažnju ažuriranju, obnavljanju i unapređenju mehanizacije kao i proširenje usluga, materijala i drugih djelatnosti.

Putevi d.d. Mostar je bilo, opstalo i ponovo se vraća na privrednu scenu HNK-a, ali i cjelokupne BiH. Preduzeće je nezaobilazan faktor kod pomena saobraćajnica i sa novom upravom garantuje profesionalnost, kvalitet i efakasno obavljanje svih zadataka i izazova.