Jedna od osnova za postizanje visoke kvalitete proizvoda i radova u
građevinarstvu jeste kvalitetna sirovina. Šljunak u različitima frakcijama jedna je
os osnovnih sirovina građevinskih radova.
Kompanija "Babić" d.o.o. posjeduje vlastitu separaciju riječnog šljunka uz
pripremu različitih frakcija. Pored riječne frakcije nudimo i frakciju od krečnjačkog kamena.

Visok kvalitet šljunka potvrđen je atestima ovlaštenih
institucija.


ŠLJUNAK FRAKCIJE


010-01 Prirodni šljunak

010-02 Separisani šljunak 0-4 mm
010-03 Separisani šljunak 4-8 mm
010-04 Separisani šljunak 8-16 mm
010-05 Separisani šljunak 16-32 mm